Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Grzegorz Ignatowski

ur. 1960, były duchowny katolicki, teolog, doktor habilitowany nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.