Czego nie widać ze stolicy. Świat nowych nierówności

Aleksandra Gołdys, Maria Rogaczewska