„Żarliwie modliłem się o to, aby oszczędzono mi tej próby”. Konklawe 2005 [fragment książki]

Elio Guerriero