Więź | jesień 2019 | Polacy w pracy | Słuchaj papieża swego | Po co nam dzisiaj poezja?

Damian Jankowski

ur. 1992, publicysta, krytyk filmowy, redaktor portalu Więź.pl, członek Zespołu Laboratorium „Więzi”. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książki „Innego cudu nie będzie” – wywiadu rzeki z Wacławem Oszajcą SJ. Mieszka w Warszawie.