Przyszłość pracy w dobie późnego kapitalizmu

Ewa Buczek, Bartosz Bartosik