Więź | wiosna 2019 | Zdrowie psychiczne w stanie zapaści | Kościół rozliczalny i przejrzysty | Czego chcą od nas gry wideo

Bohdan Pociej

Ur 1933, zm. 2011. Muzykolog, krytyk muzyczny, dziennikarz radiowy, autor książek o tematyce muzycznej, znawca muzyki dawnej. Autor m.in. „Z perspektywy muzyki. Wybór szkiców” (2005) oraz „Romantyzm bez granic” (2008) wydanych przez „Więź”.