Więź | lato 2018 | Pokolenie dzieci transformacji | Kościół się zieleni | Po co komu komiks?

Bartosz Bartosik

Ur. 1989. Ukończył slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także psychologię. Od kwietnia 2016 r. sekretarz Laboratorium „Więzi”. Współpracownik magazynu „Dywiz. Pismo Katolaickie”. Związany ze Wspólnotą Sant'Egidio. Mieszka w Warszawie.