Jak daleko ksiądz jest w stanie wyjść poza własne ego?

Antonio Spadaro SJ