Piękna umysłem, sercem, wolą i ciałem. Polemika

Anna Maria Pudełko AP