Jan Paweł II wyznaczył przyszłość stosunków chrześcijańsko-żydowskich

Abraham Skórka