Prezydent odznaczył złotym Krzyżem Zasługi dyrektora Caritas Polska, który mierzy się z zarzutami poniżania i zastraszania pracowników oraz niejasnych decyzji finansowych.

Ks. Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska od czerwca 2017 r. – otrzymał odznaczenie za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy w ubiegłą środę. Wręczył je Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Ustanowiony w 1923 r. Krzyż Zasługi jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Tymczasem latem ubiegłego roku podczas zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze biskupi zobowiązali Komisję Nadzorczą Caritas Polska do wyjaśnienia zarzutów dotyczących kwestii zarządzania organizacją. Powodem kontroli są m.in. doniesienia o metodach zarządzania ks. Iżyckiego, który podejmował kontrowersyjne decyzje personalne i finansowe – informował „Dziennik Gazeta Prawna”. Chodzi o pogarszającą się atmosferę pracy, odejście z kilkudziesięcioosobowego zespołu prawie 20 pracowników oraz o nieprzejrzyste relacje z firmą PR-ową Commee Bridge.

Na początku bieżącego roku z kilkunastoma byłymi pracownikami kościelnej organizacji charytatywnej spotkał się bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Nadzorczej Caritas Polska. Mówili mu o poniżaniu, zastraszaniu i niepokojących rozliczeniach finansowych. Biskup zapewnił ich, że nie ma powodu, by im nie wierzyć, i przeprosił.

Nękania i systematycznej przemocy psychicznej ze strony duchownych dyrektorów Caritas Polska doświadczyła m.in. Marta Titaniec, która obecnie zasiada w zarządzie Fundacji Świętego Józefa.

Decyzję w sprawie ks. Iżyckiego miała podjąć Konferencja Episkopatu Polski na zebraniu, które miało się odbyć w marcu, ale z powodu pandemii zostało odłożone na połowę czerwca, następnie na koniec czerwca, a potem na koniec sierpnia. 8 czerwca dowiedzieliśmy się bowiem, że kwarantanną zostali objęci sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński oraz mieszkańcy Sekretariatu, czyli osoby odpowiedzialne za przygotowanie i obsługę zebrania plenarnego episkopatu.

Caritas Polska to największa organizacja dobroczynna w kraju. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących, także za granicą. W 2019 r. jej wydatki na działalność dobroczynną przekroczyły 100 mln zł. W tym roku organizacja obchodzi 30-lecie działalności w Polsce.

KAI, JH