W poniedziałkowym wydaniu „Dużego Formatu” ma się ukazać reportaż Marcina Wójcika „Zły dotyk biskupa z Krakowa”. Chodzi o bp. Jana Szkodonia, który, wyprzedzając fakty, opuścił już archidiecezję krakowską. Biskup zaprzecza oskarżeniom.

Sprawa dotyczy zarzutów molestowania, którego hierarcha miał się dopuścić ponad 20 lat temu. Marcin Wójcik w „Dużym Formacie”, reporterskim dodatku „Gazety Wyborczej”, opisuje relację biskupa pomocniczego z młodą dziewczyną. Jak pisze Wójcik, biskup miał przyjmować 15-latkę w swoim mieszkaniu.

Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie ze względu na przedawnienie. Zarzutami wobec bp. Szkodonia zajmuje się Kongregacja Nauki Wiary.

Oskarżonemu grozi wydalenie ze stanu kapłańskiego.

Bp Szkodoń zaprzecza

W niedzielę wieczorem bp Szkodoń wydał oświadczenie. Stanowczo zaprzeczył stawianym zarzutom. „Godzą w moje dobre imię, którego zamierzam bronić” – dodał.

„Zostałem przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce poinformowany o wszczęciu wobec mnie postępowania, które jest przewidziane prawem kanonicznym, oraz że zostały podjęte czynności i decyzje wynikające z norm wewnątrzkościelnych dotyczących biskupa” – wyjaśnił.

Napisał także, że nie może udzielać żadnych informacji w sprawie zarzutów, a do czasu wyjaśnienia sprawy, nie będzie podejmował żadnej pracy duszpasterskiej.

Biskup od rodziny

Bp Jan Szkodoń ma 73 lata. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk kard. Karola Wojtyły w Jabłonce 22 marca 1970 r. Po święceniach pracował przez dwa lata jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie przez rok w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie – Borku Fałęckim.

W latach 1973-76 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Pastoralnym. Studia ukończył doktoratem („Nierozerwalność małżeństwa jako problem duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 1946 – 1970”).

Po powrocie z KUL pracował w krakowskiej kurii jako sekretarz Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził też wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym (później – Papieska Akademia Teologiczna) z teologii pastoralnej i z teologii życia wewnętrznego.

W 1979 r. został mianowany na ojca duchownego w Krakowskim Seminarium Duchownym. Posługę ojca duchownego łączył z prowadzeniem rekolekcji Ruchu Światło-Życie, Grup Apostolskich i rekolekcji parafialnych. 4 czerwca 1988 r. został konsekrowany na biskupa. Jako biskup pomocniczy współpracował z kardynałami Franciszkiem Macharskim i Stanisławem Dziwiszem, a także z abp. Markiem Jędraszewskim.

Stał na czele komisji „Pamięć i Troska”, której celem było wyjaśnienie kryzysu lustracyjnego w Kościele krakowskim. Przez wiele lat, do 2019 r., był również dziekanem Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Napisał wiele książek poświęconych rodzinie, kapłaństwu i życiu rodzinnemu. Maluje.

KAI, JH