Jego członkowie powołują się na nauczanie społeczne Kościoła.

Z apelem o poparcie uchwały Senatu RP odrzucającej ustawę o sądach zwrócił się do posłów zarząd warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Autorzy listu krytycznie oceniają ustawę wprowadzającą zmiany w polskim systemie sprawiedliwości. Podkreślają, że została ona również krytycznie oceniona przez środowiska prawnicze i naukowe, Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Legislacyjne Senatu oraz Komisję Wenecką.

Wyrażając swój sprzeciw wobec spodziewanych konsekwencji ustawy członkowie KIK powołują się na nauczanie społeczne Kościoła katolickiego, które „w kwestii kryteriów sprawiedliwych rządów ma charakter uniwersalny”. Wskazują, że Kościół łączy pojęcia praworządności i rządów prawa z zachowaniem zasady trójpodziału władzy.

Przywołują wyjątki z encykliki Jana XXIII „Pacem in terris”, Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” oraz encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus”. Przypominają ponadto wypowiedzi prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, bp. Damiana Muskusa, bp. Piotra Jareckiego oraz list episkopatu „O ład społeczny dla wspólnego dobra”.

W ubiegły piątek Senat odrzucił nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Dziś w Sejm ma odbyć się głosowanie na temat uchwały Senatu.

KAI, DJ