Grecki parlament odrzucił poprawki do konstytucji, które wprowadzały rozdział prawosławnego Kościoła Grecji od państwa. Ma on w tym kraju status Kościoła państwowego.

Z inicjatywą rozdziału Kościoła od państwa wystąpił w 2018 roku ówczesny lewicowy rząd Aleksisa Ciprasa. Jednak w głosowaniu parlamentarnym na początku br. nie uzyskała ona konstytucyjnej większości 180 głosów.

Po wyborach w lipcu władzę przejęła konserwatywna Nowa Demokracja, która podjęła propozycję poprzedników. Mimo to w kolejnym głosowaniu, które odbyło się pod koniec listopada, żadna z czterech poprawek mówiących o stosunkach państwo-Kościół nie uzyskała wymaganych dwóch trzecich głosów.

Prezydent, premier i ministrowie są i nadal będą zaprzysięgani przez arcybiskupa ateńskiego i całej Grecji. Duchowni są opłacani z budżetu państwa.

KAI, JH