Prosimy samorządowców, polityków, parlamentarzystów o podjęcie kroków prawnych, które sprawią, że Kościół katolicki w Polsce będzie mógł bez przeszkód wypełniać swoją misję – piszą polscy biskupi w dzisiejszym oświadczeniu.

Biskupi opublikowali dziś na stronie episkopatu „Stanowisko w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. W dokumencie przyjętym dwa dni temu na Jasnej Górze hierarchowie piszą, że są zaniepokojeni kolejnymi profanacjami symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego.

Autorzy stanowiska uważają, że artysta w sztuce sakralnej nie wyraża siebie, ale przymioty Boga. Podlega to zatem – przekonują – ocenie Kościoła, a nie tylko samego twórcy, zaś miejsca, obrzędy i obrazy święte „nie są wyrazem tzw. wolności artystycznej, rozumianej jako zupełna dowolność twórcy w przedstawianiu i interpretowaniu znaków świętych”. Za fundamentalny błąd uznają usprawiedliwianie zmiany aureoli ikony częstochowskiej na kolory środowisk LGBT (zrobiła to w maju aktywistka Elżbieta Podleśna, za co została zatrzymana przez policję). Ich zdaniem „aureola tej ikony oznacza świętość Bożą”, wyraźnie ukazaną w Piśmie Świętym, a w nim „nie ma tolerancji dla grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, wpisanemu w sam program wspomnianych środowisk”.

Biskupi „z zaniepokojeniem” zauważają „zwykle motywowane nienawiścią” akty przemocy wymierzone w Kościół katolicki i jego wiernych (choć nie podają przykładów). „Takie wrogie chrześcijaństwu działania powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem i dezaprobatą wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie i dorobek cywilizacji europejskiej związany z wolnością religijną, godnością osoby ludzkiej i prawami osób wierzących” – dodają.

„Wypełniając powierzone im nauczycielskie zadania Kościoła, biskupi polscy proszą katolików i ludzi dobrej woli, w tym szczególnie samorządowców, polityków, parlamentarzystów, o podjęcie działań jednoznacznie potępiających przemoc motywowaną przynależnością wyznaniową oraz kroków prawnych lub innych, które skutecznie zapewnią realizowanie wolności religijnej i sprawią, że Kościół katolicki w Polsce będzie mógł bez przeszkód nieść orędzie Chrystusa i wypełniać swoją misję” – czytamy w dokumencie.

Jego autorzy przypominają, że ataki na Kościół i jego wiernych są grzechami ciężkimi mocno obrażającymi Boga. „Wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenia sprawców” – apelują na koniec.

KAI, DJ