Zdaniem watykanisty agencji Reutersa, dokument znajduje się na wczesnym etapie i ma być reakcją na postulaty ofiar wykorzystywania seksualnego.

Watykan pracuje nad dokumentem papieskim, który ustanowiłby procedury dotyczące zgłaszania przypadków wykorzystywania seksualnego ze strony biskupów, a także w przypadku zaniedbania przez nich obowiązków w sprawach przestępstw seksualnych, jakich dopuścili się podlegli im duchowni – twierdzi watykanista agencji Reutersa Philip Pullella.

Zdaniem dziennikarza, dokument znajduje się jeszcze na wczesnym etapie i ma być reakcją na postulaty ofiar wykorzystywania seksualnego oraz ich adwokatów. Dodaje, że będzie to najprawdopodobniej Motu Proprio, czyli osobisty edykt papieski. Ma on zawierać także pewne sugestie biskupów Stanów Zjednoczonych dotyczące stworzenia dostępnego mechanizmu zaskarżania.

Projekt dokumentu ma przewidywać ustanowienie funduszu na pokrycie kosztów procedur informacji i dochodzeń. W przypadku diecezji w krajach ubogich koszty mogą być ponoszone przez dykasterie Kurii Rzymskiej. Mowa jest także o włączeniu osób świeckich w nadzorowanie procesu zgłaszania przestępstw seksualnych.

KAI, DJ