Dekret został wczoraj odczytany we wszystkich kościołach archidiecezji.

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś wprowadził w archidiecezji łódzkiej diakonat stały.

Diakon może sprawować wiele funkcji sakramentalnych i liturgicznych. Głosi wiernym Słowo Boże, ma również prawo do nauczania wiernych. Ponadto diakon może udzielać chrztu, przechowywać i rozdawać Komunię św., asystować i błogosławić w imieniu Kościoła związki małżeńskie, a także przewodniczyć obrzędom pogrzebowym. W odróżnieniu od kapłana, nie może odprawiać Mszy św. i słuchać spowiedzi.

Posługę (urząd) diakonatu stałego po niemal tysiącu lat nieobecności przywrócił Sobór Watykański II. Obecnie jest on integralną częścią Kościołów katolickich wszystkich kontynentów i odgrywa w nich znaczącą rolę, szczególnie w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. W Europie Środkowo-Wschodniej posługa diakona stałego jest prawie nieznana.

Dekret abp. Rysia wszedł w życie z dniem podpisania, 25 stycznia 2019 roku, zaś we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej odczytano go w niedzielę, 3 lutego.

Nabór kandydatów w Łodzi rozpoczął się z dniem ogłoszenia dokumentu. Formacja przyszłych diakonów stałych zacznie się 4 maja, w drugą sobotę okresu wielkanocnego, czyli w dniu, w którym Kościół czyta opis ustanowienia pierwszych diakonów.

Mężczyźni chcący rozpocząć formację do diakonatu stałego powinni zgłosić się do dyrektora Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej na „rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy spełniane są warunki wymagane do rozpoczęcia formacji i nie występują nieprawidłowości do święceń”. Dyrektorem Ośrodka jest ks. Zbigniew Tracz, kanclerz łódzkiej kurii. Ośrodek mieści się przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, czyli w domu Arcybiskupa.

Kandydat powinien zwrócić się z pisemną prośbą do metropolity łódzkiego o dopuszczenie do formacji, dołączyć życiorys uwzględniający zdobytą formację i zaangażowanie w życie Kościoła. Następnie z własnym proboszczem udać się na rozmowę z arcybiskupem. Kandydat żonaty musi uzyskać pisemną zgodę małżonki na podjęcie formacji.

Decyzję o wprowadzeniu w Polsce diakonatu stałego podjęto na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 czerwca 2001 r. O okolicznościach w diecezji decyduje lokalny biskup.

KAI, DJ