Tak wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił dziś wyniki badań dotyczące życia religijnego polskich katolików. Według zebranych danych podczas dorocznego liczenia wiernych w parafiach w 2017 roku w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 38,3 proc. katolików, natomiast do Komunii przystąpiło 17 proc. W 2016 roku dane te wynosiły odpowiednio 36,7 i 16 proc. Wzrósł wskaźnik uczestniczących regularnie w niedzielnych Mszach św. (dominicantes) – o 1,6 punktu procentowego (około pół miliona osób) oraz przyjmujących regularnie Komunię św. (communicantes) – o 1 punkt procentowy (około 300 tys. osób).

Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezjach tarnowskiej (71,7 proc.), rzeszowskiej (64,1 proc.) i przemyskiej (59,8 proc.). Najniższy zaś – w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej i łódzkiej (24,6 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (25,6 proc.).

Wskaźnik communicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej (27,6 proc.), zamojsko-lubaczowskiej (22,5 proc.) i pelplińskiej (22,1 proc.) zaś najniższy w diecezji sosnowieckiej (11,2 proc.), szczecińsko-kamieńskiej (11,2 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (11,4 proc.) i archidiecezji łódzkiej (11,6 proc.).

Jak wynika z badań ISKK, w 2017 roku działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10 392 parafii katolickich. To o 53 parafie więcej niż rok wcześniej. Liczba księży przypisanych do diecezji w 2017 roku wynosiła 24 917.

Najwięcej księży jest obecnie w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje: drohiczyńska (268 księży), elbląska (274) oraz Ordynariat Polowy Wojska Polskiego (52 księży). Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (160), tarnowskiej (150) oraz krakowskiej (92).

– Widać, że wzrosła liczba chrztów, zmalała natomiast liczba udzielonych sakramentów bierzmowania oraz małżeństwa – mówi pallotyn ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Jego zdaniem wyniki świadczą o instytucjonalnej stabilności Kościoła katolickiego w Polsce. – Sakramenty przyjmowane są w sposób masowy, niemal powszechny. Można się jednak spodziewać, że wraz z procesami demograficznymi podnosić się będzie średni wiek księży oraz sióstr zakonnych – zauważa.

KAI, DJ