Rzecznicy Archidiecezji Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odpowiedzieli na list w sprawie antyżydowskich wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza opublikowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

Dziś rano Polska Rada Chrześcijan i Żydów upubliczniła list napisany trzy dni temu do metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Antoniego Dębińskiego.

„Z rosnącym niepokojem śledzimy narastającą w tym roku aktywność wykładową ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącą Żydów i judaizmu” – napisali współprzewodniczący Rady Stanisław Krajewski i Zbigniew Nosowski. „Absolutnie niedopuszczalne jest, aby opinie o rzekomej prawdziwości mordów rytualnych były tolerowane w przestrzeni publicznej” – wyjaśniali. Bo „żydowskie mordy rytualne są wytworem antysemickiej fantazji”.

Autorzy listu zaapelowali do metropolity lubelskiego i rektora KUL o zajęcie stanowiska w tej sprawie i zdyscyplinowanie ks. prof. Guza, dodając, że „wobec głoszenia takich tez współcześnie może obowiązywać jedynie polityka «zero tolerancji»”.

Odpowiedź nadeszła kilka godzin później. „Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Podkreślają jednocześnie, że pozauniwersytecka działalność wykładowa ks. prof. Guza jest aktywnością podejmowaną i prowadzoną przez niego na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych” – czytamy we wspólnym oświadczeniu Archidiecezji Lubelskiej i KUL.

„Pragniemy przypomnieć, że Ksiądz Profesor nie jest zawodowym historykiem (…) ani tym bardziej głosem osoby reprezentującej Kościół w Polsce lub stanowisko Archidiecezji Lubelskiej. Tego typu wypowiedzi rozmijają się z nauczaniem Kościoła” i „stanowią rozpowszechnianie nieprawdy” – napisali rzecznicy KUL dr Lidia Jaskuła i Archidiecezji Lubelskiej ks. dr Adam Jaszcz.

Przypomnieli słowa Jana Pawła, który w 2000 roku w Yad Vashem powiedział: „Kościół katolicki, kierując się ewangeliczną zasadą prawdy i miłości, a nie żadnymi względami politycznymi, głęboko ubolewa z powodu nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały Żydów ze strony chrześcijan”.

Publikujemy pełną treść oświadczenia:

Oświadczenie w imieniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dotyczące uwag zawartych w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

W związku z uwagami przekazanymi w liście Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dotyczącymi publicznych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza na temat Żydów i judaizmu, informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Podkreślają jednocześnie, że pozauniwersytecka działalność wykładowa ks. prof. Guza jest aktywnością podejmowaną i prowadzoną przez niego na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych.

Pragniemy przypomnieć, że Ksiądz Profesor nie jest zawodowym historykiem. Budzące sprzeciw wystąpienia nie są głosem naukowca prowadzącego rzetelne, krytyczne badania źródłowe, ani tym bardziej głosem osoby reprezentującej Kościół w Polsce lub stanowisko Archidiecezji Lubelskiej. Tego typu wypowiedzi rozmijają się z nauczaniem Kościoła o relacji do Żydów i judaizmu, tak mocno przypominanym przez św. Jana Pawła II, wieloletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ojciec Święty mówił w 2000 roku w Yad Vashem: „Jako Biskup Rzymu i Następca Apostoła Piotra zapewniam naród żydowski, że Kościół katolicki, kierując się ewangeliczną zasadą prawdy i miłości, a nie żadnymi względami politycznymi, głęboko ubolewa z powodu nienawiści, prześladowań i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały Żydów ze strony chrześcijan”.

Przytoczone w przesłanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów liście wypowiedzi księdza profesora stanowią rozpowszechnianie nieprawdy i szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji, dlatego zostanie on poproszony o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie swojej aktywności wykładowej na temat Żydów i judaizmu. Po złożeniu wyjaśnień przełożeni księdza profesora zdecydują o dalszych krokach w sprawie.

KAI, JH