Papież Franciszek wzywa do dogłębnego nawrócenia, by położyć kres „kulturze nadużyć” – pisze arcybiskup Paryża Michel Aupetit w liście do wiernych swojej diecezji.

Metropolita Paryża abp Michel Aupetit napisał list do wiernych, który zostanie dziś odczytany w parafiach stolicy Francji. Przywołuje w nim papieski list do wiernych całego świata z 20 sierpnia i zachęca wszystkich do jego uważnej lektury. Według arcybiskupa pismo Franciszka „stanowi kolejny krok w walce, którą zdecydowanie rozpoczęto za pontyfikatu Benedykta XVI”.

Francuski hierarcha zapewnia, że jego archidiecezja jest „w pełni zaangażowana” w ochronę małoletnich i bezbronnych dorosłych. Jak zaznacza, obowiązujący w niej mechanizm działania obejmuje wysłuchanie ofiar, towarzyszenie im, pełną współpracę z władzami świeckimi oraz prewencję.

Abp Aupetit apeluje do każdego wierzącego, by w obliczu nadużyć „nie wybierał nigdy więcej milczenia, będącego wspólnictwem ze złem, i zachowywał zawsze poczucie odpowiedzialności”.

Według metropolity Paryża, słowa Franciszka z listu są „wezwaniem do dogłębnego nawrócenia, by położyć kres «kulturze nadużyć»”, zarówno seksualnych, władzy, jak i sumienia.

Arcybiskup wzywa też rady parafialne i wszystkich odpowiedzialnych za paryskie wspólnoty katolickie, by wypracowali „konkretne sposoby zapobiegania przestępstwom seksualnym”.

KAI, DJ