„Prawo wyborcze musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej” – pisze rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w oświadczeniu dotyczącym kwestii regulacji wyborczych.

Na stronie Konferencji Episkopatu Polski opublikowane zostało dziś oświadczenie jej rzecznika ks. Pawła Rytla-Andrianika dotyczące regulacji wyborczych.

Powołując się na Katechizm Kościoła Katolickiego i soborową Konstytucję duszpasterską „Gaudium et spes”, rzecznik przypomina, że „właściwy porządek polityczny polega na tym, by jak największa część obywateli mogła uczestniczyć w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności”, „regulacje wyborcze nie mogą zatem do tego uczestnictwa zniechęcać obywateli, ani ograniczać możliwości uprawnionego wyboru”.

„Prawo wyborcze ma charakter nie tylko techniczny, ale również etyczny; musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej. Winno służyć społeczeństwu, działaniom na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko największym partiom politycznym” – pisze rzecznik episkopatu. „Dominujące partie nie mogą traktować swojej pozycji jako przywileju chronionego przed obywatelami” – dodaje.

Jak zaznacza ks. Rytel, „wszystkie te względy powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu zmian w prawie wyborczym, również przy ostatecznych decyzjach dotyczących zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego”.

Na koniec rzecznik episkopatu przypomina, że „Kościół katolicki w Polsce zawsze starał się bronić prawa Polaków do wolnych wyborów i uczciwego wyłaniania przedstawicielstwa narodowego”.

Według przegłosowanych w parlamencie głosami Prawa i Sprawiedliwości zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego efektywny próg wyborczy będzie znacznie wyższy niż obecne pięć procent – wyniesie powyżej dziesięciu procent. To faworyzuje duże partie. Zmiana zasad wyboru europosłów została przegłosowana w Sejmie i Senacie, teraz czeka na podpis prezydenta.

KAI, DJ