Placówka ma „prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i Świata”.

W Toruniu powstanie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Dofinansuje je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa pomiędzy ministerstwem a pomysłodawcą – Fundacją Lux Veritatis (założoną w 1998 roku przez o. Tadeusza Rydzyka) – została podpisana dwa dni temu.

Jak czytamy na stronie ministerstwa, placówka ma „prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i Świata. Istotnym zadaniem muzeum będzie m. in. upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej”.

– Muzeum „Pamięć i Tożsamość” wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej – mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. – Odnosząc się do pojawiającej się w przestrzeni publicznej krytyki współpracy MKiDN z Fundacją Lux Veritatis chciałbym przypomnieć, że toruński ośrodek od lat zajmuje się bardzo cenną działalnością edukacyjną i kulturotwórczą – dodaje.

Jak zaznacza wicepremier, toruńskie muzeum „to jedna z wielu instytucji kultury”, tworzonych lub planowanych w najbliższym czasie przez ministerstwo. Gliński wymienia jeszcze Muzeum Historii Polski, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie i Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. – Takie instytucje są niezbędne dla edukowania o przeszłości dla przyszłości, dla kształtowania świadomości społecznej nowoczesnego społeczeństwa – mówi.

MKiDN na działalność toruńskiego muzeum przekaże w ciągu najbliższych dwóch lat 70 mln zł. W 2018 roku muzeum otrzyma 5 mln zł dotacji, w 2019 r. – 55 mln zł, a w 2020 r. – 10 mln zł. Dyrektora muzeum będzie powoływał minister po uzgodnieniu kandydatury z Fundacją Lux Veritatis.

MKiDN, DJ