„Papież Franciszek poprowadził Kościół w kierunku prawdziwego serca Ewangelii. Zamiast moralizowania zaproponował duchową służbę, zamiast wywyższania się – bliskość, zamiast osądzania – szacunek dla indywidualnego sumienia” – mówi ks. Tomáš Halík w wywiadzie dla czeskiego dziennika „Lidové Noviny”.

Ks. Tomáš Halík udzielił wywiadu „Lidovym Novinom”. Mówi m.in. o znaczeniu pontyfikatu papieża Franciszka dla Kościoła i świata. O ile jego zdaniem pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI zakończyły tę epokę w dziejach chrześcijaństwa, w której kluczowy był stosunek Kościoła do nowoczesności, o tyle Franciszek otworzył nowy rozdział i „dziś musimy zmierzyć się z problemami, które stawiają przed nami radykalnie pluralistyczna cywilizacja postmodernistyczna oraz rozwój globalizacji”.

W ocenie czeskiego duchownego i teologa „papież Franciszek poprowadził Kościół w kierunku prawdziwego serca Ewangelii: miłosierdzia, wybaczenia i pojednania oraz miłości miłosiernej, zwłaszcza wobec ubogich i cierpiących. Zamiast moralizowania zaproponował duchową służbę, zamiast wywyższania się – bliskość, zamiast osądzania – szacunek dla indywidualnego sumienia”. Jest to – zdaniem ks. Halíka – słuszna reakcja na przesadne akcentowanie w kościelnym nauczaniu etyki seksualnej, zwłaszcza w kontekście skandali seksualnych i pedofilskich. „Osobista pokora i autentyczność pozwoliły Franciszkowi trafić do wielu serc ludzi znajdujących się daleko poza granicami Kościoła” – mówi laureat Nagrody Templetona 2014. Kluczową sprawą dla powodzenia reformatorskiego charakteru pontyfikatu Franciszka będzie według niego wspieranie tego nurtu duchowego, intelektualnego i teologicznego, który pragnie pogłębiać papieskie nauczanie.

„Podobnie jak Jezus papież Franciszek przyniósł podziały. Obawiam się, że różnice między chrześcijanami są nieprzekraczalne. Nie chodzi o różnice między Kościołami, gdyż linia podziału biegnie w poprzek granic eklezjalnych. Chodzi bardziej o kwestie psychologiczne niż doktrynalne. Następca wielkiego papieża Franciszka będzie miał straszliwie trudne zadanie. Poczynając od spraw najmniejszej wagi – bo nie da się już tak po prostu wrócić do «pałacu apostolskiego» – nie można też tylko kopiować skromności Franciszka” – mówi „Lidovym Novinom”  ks. Tomáš Halík.

Proboszcz praskiej parafii akademickiej ocenił też inicjatywę „Pro Pope Francis”, której był jednym z pomysłodawców. „Zaprosiłem znanego austriackiego teologa pastoralnego Paula M. Zulehnera do wspólnego napisania otwartego listu poparcia dla papieża Franciszka. W ciągu kilku miesięcy naszą inicjatywę poparło 73 tys. osób z pięćdziesięciu krajów pięciu kontynentów, a list podpisało około 1,4 tys. publicznie znanych osób, w tym liczni biskupi i profesorowie teologii od Japonii po Afrykę. Z tą międzykontynentalną siecią teologów dalej pracujemy – poprosiliśmy ich o napisanie krótkich tekstów na temat wyzwań stojących przed Kościołem w ich konkretnych częściach świata wraz z podaniem propozycji zmian”. Ks. Halík zapowiedział, że na podstawie zebranego materiału przygotują raport, który wydadzą w wersji książkowej, „a wcześniej zaprezentujemy papieżowi”.