Z prośbą o wycofanie uchwały dotyczącej upamiętnienia 500-lecia Reformacji zwróciły się w liście otwartym do marszałka Sejmu trzy Kościoły ewangelickie. To odpowiedź na wystąpienie Anny Siarkowskiej. – Radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł – mówiła w czwartek posłanka PiS.

Sejm nie przyjął uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w tym roku 500-lecia Reformacji, bo sprzeciwiła się temu jedna z parlamentarzystek. Tradycyjnie uchwały okolicznościowe przyjmowane są w Sejmie przez aklamację, tymczasem zdaniem Anny Siarkowskiej (PiS, wcześniej Kukiz’15 i koło republikańskie) „radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł”. W konsekwencji Sejm nie zdąży przyjąć uchwały w tym roku – a właśnie w nim mija 500. rocznica Reformacji.

Biskupi trzech Kościołów ewangelickich – Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP – odpowiedzieli na tę decyzję listem otwartym. Proszą w nim o wycofanie projektu uchwały. „Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji” – uzasadnili swoją prośbę.

Zwierzchnicy tych Kościołów w liście dziękują prezydentowi Andrzejowi Dudzie za patronat nad centralnymi obchodami 500-lecia Reformacji, które odbyły się w październiku br. w Warszawie. Podczas uroczystej sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim prezydent Duda podkreślił, że jego obecność podczas uroczystości jest świadectwem wspólnoty, bliskości i braterstwa, które łączą wszystkich Polaków. Przypomniał też, że ewangelicy trwale wpisali się w historię państwa i narodu polskiego.

Kościoły wyrażają też wdzięczność Senatowi RP za uchwałę z 1 lutego 2017 r. upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich oraz licznym samorządom za podjęcie jubileuszowych uchwał i czynne zaangażowanie w organizację obchodów.

Przypomnijmy jednak, że tezy głoszone w lutym w senackiej debacie o Reformacji były równie zdumiewające jak słowa Siarkowskiej. Na przykład senator Czesław Ryszka mówił m.in.: „rodzajem sloganu są dzisiaj słowa padające z wielu stron, także ze strony katolików, o potrzebie tak zwanej wspólnej ścieżki, która doprowadziłaby katolików i luteranów, jak to ujmują entuzjaści ekumenizmu, »od konfliktu do komunii«. […] dla luteranów obchody jubileuszu 500-lecia reformacji z pewnością są bardzo ważne, są jakąś szansą poszukiwania pierwotnej gorliwości. Zapewne też, uczestnicząc w różnych spotkaniach ekumenicznych i modlitewnych z katolikami, szukają oni dla siebie bodaj jakiegoś tchnienia życia Ewangelią. Jednak […] ekumenizm jest dla Kościoła katolickiego drogą do zaprzepaszczenia apostolskiego depozytu, odejściem od Ewangelii Chrystusa”. Senacką debatę komentował Sebastian Duda.

W liście zwierzchników Kościołów ewangelickich w Polsce czytamy także: „Serdeczne podziękowania kierujemy do Kościoła rzymskokatolickiego, który razem z nami – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce – obchodził Jubileusz 500 lat Reformacji. Dzięki temu wydarzenie to odbywało się w duchu ekumenizmu, miłości i braterstwa”.

Osobne podziękowania skierowano także do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i innym Kościołów chrześcijańskich w Polsce za obecność i towarzyszenie nam w roku jubileuszu Reformacji. List podpisali: bp Andrzej Malicki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP), bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP) i bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP).

Prof. Andrzej Friszke, ewangelik, w publicznym wpisie na Facebooku skomentował wypowiedź Siarkowskiej słowami: „Mroczne, ciemne, wsteczne, nietolerancyjne, antyeuropejskie. Polska saska, izolowana od współczesnego świata”. Historyk, wnuk żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej i syn więźnia Dachau (pastora Edmunda Friszkego, biskupa diecezjalnego diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce) pisał dalej: „Uderzono w twarz nie tylko tysiące ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Polski, walczyli o niepodległość i cierpieli dla niej. Opluto ich. Dano sygnał – nie jesteście mile widziani, precz. Kolejna odsłona podłej zmiany”.

Źródła: KAI, własne