Posłowie Nowoczesnej wnieśli projekt uchwały „w sprawie uczczenia 28. rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”. Sejmowa większość skierowała projekt do prac w komisji kultury i środków przekazu. Rocznica minęła. Poniżej publikujemy projekt w całości. Mazowiecki był założycielem „Więzi” i jej redaktorem naczelnym w latach 1958-1981.

W przypadającą na 12 września 2017 r. 28 rocznicę powołania pierwszego niekomunistycznego rządu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddajemy cześć Tadeuszowi Mazowieckiemu, pierwszemu niekomunistycznemu premierowi po 1945.

Rząd Tadeusza Mazowieckiego w gruntowny sposób przeprowadził reformy zmieniające ustrój państwa z totalitarnego na demokratyczny. Wprowadzenie swobód obywatelskich oraz zmiany w Konstytucji zapoczątkowały transformację ustrojową Polski. Zmiany wprowadzone przez rząd pozwoliły na przekształcenie gospodarki z centralnie-planowej na wolnorynkową, kładąc podwaliny pod dynamiczny rozwój naszego kraju w ciągu ostatnich 28 lat.

Złożony wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie stowarzyszenia ze Wspólnotą Europejską, a także nawiązanie stosunków dyplomatycznych z NATO pokazuje jak ważnym celem dla koalicji rządzącej było doprowadzenie Polski do grona państwa Zachodu.

Szczególnie podkreślić należy wybitny wkład Tadeusza Mazowieckiego na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. To rząd Tadeusza Mazowieckiego nawiązał jako premier wolnej i suwerennej Polski równoprawne i partnerskie stosunki z Niemcami. Dzięki zaangażowaniu Premiera Mazowieckiego i jego rządu udało się zbudować najlepsze w historii relacje polsko-niemieckie, z których wymierne korzyści czerpią oba społeczeństwa.

Wśród najważniejszych sukcesów rządu należy przede wszystkim wymienić reformę samorządową – decentralizującą i oddającą władzę w ręce społeczności lokalnych. Był to kamień milowy w procesie budowy polskiego społeczeństwa obywatelskiego. 

Rząd Tadeusza Mazowieckiego dał olbrzymie świadectwo umiłowania Ojczyzny, racji stanu i walki o dobro Polski przy pominięciu barw partyjnych i dawnych konfliktów. Wielowymiarowa współpraca będąca podstawą działania tego rządu powinna być nauką dla obecnych i przyszłych pokoleń Polek i Polaków.