Nowym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy został dr hab. Marek Rymsza. Na czas pełnienia funkcji poprosił o zawieszenie członkostwa w redakcji „Więzi”.

28 września prezydent Andrzej Duda powołał nowych doradców: Annę Kasprzyszak i dr. hab. Marka Rymszę. W związku z objęciem nowych obowiązków dr hab. Marek Rymsza w specjalnym liście do członków redakcji kwartalnika „Więź” poprosił o zawieszenie swego członkostwa w redakcji na czas pełnienia funkcji doradcy prezydenta. Podkreślił, że w nowej roli chciałby wspierać prezydenta Andrzeja Dudę w dążeniu do przezwyciężania narastającej polaryzacji zagrażającej spójności polskiego społeczeństwa i budować mosty, a nie mury.

Redaktor naczelny „Więzi” Zbigniew Nosowski cieszy się z faktu, że głowa państwa chce korzystać z socjologicznych kompetencji Marka Rymszy. Wyjaśnia ponadto, że w rozmowie z Rymszą zgodnie ustalili, iż zawieszenie jego członkostwa w redakcji będzie w tej sytuacji właściwym rozwiązaniem z uwagi na brak możliwości czasowych realnego udziału w pracach redakcji. Ponadto Marek Rymsza nie chciałby, aby jego działania w nowej funkcji w jakikolwiek sposób ograniczały swobodę publicystyki „Więzi” w sprawach społeczno-politycznych.

Marek Rymsza urodził się w 1966 r. Jest socjologiem, doktorem habilitowanym nauk społecznych. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej (i innych polityk publicznych), a także w  problematyce organizacji non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2005-2016 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Trzeci Sektor”. Od 2008 r. jest członkiem Zespołu Laboratorium „Więzi”, a od 2013 r. także członkiem redakcji kwartalnika „Więź”. Należy do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, gdzie koordynuje prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym trzech monografii książkowych oraz redaktor naukowy (lub współredaktor) piętnastu tomów zbiorowych. Wraz z żoną Katarzyną zaangażowani są w ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame.

Wybrane teksty Marka Rymszy można przeczytać tutaj.