16 sierpnia Jarosław Kaczyński spotkał się w Warszawie z przedstawicielami środowisk żydowskich w Polsce. Nie z tymi jednak, którzy przed kilkunastoma dniami wystosowali do niego list, obawiając się nasilenia postaw antysemickich.

Kilkanaście organizacji żydowskich napisało list otwarty w sprawie tego spotkania:

„W minioną środę rabini Szalom Dow Ber Stambler i Eliezer Gurary oraz panowie Artur Hofman i Jonny Daniels spotkali się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim jako zaproszeni przez niego »przedstawiciele środowisk żydowskich w Polsce«. W ocenie Jonny’ego Danielsa, »to było nieprawdopodobnie miłe spotkanie, pełne wzajemnego zrozumienia, w trakcie którego rozmawialiśmy o historii Żydów, ale także o przyszłości Żydów w Polsce«.

Nie odmawiamy żadnej organizacji żydowskiej ani poszczególnym osobom prawa do spotykania się z politykami i dyskutowania o sprawach Żydów. Apelujemy jednak o niewystępowanie »w imieniu środowisk żydowskich« bez stosownego upoważnienia.

Oświadczamy, że żadna z wymienionych osób nie reprezentuje „środowisk żydowskich”, co najwyżej siebie lub własne organizacje – te, które, jak skądinąd zasłużone, świeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów i chasydzki ruch Chabad-Lubawicz, pozwoliły, z różnych powodów, mianować się reprezentantami polskiego środowiska żydowskiego w kontaktach ze światem polityki.

Czynią to bez naszej zgody”.

List podpisali: Sergiusz Kowalski, przewodniczący Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w RP, Michael Schudrich, naczelny rabin RP, Lesław Piszewski, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Anna Chipczyńska, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Joanna Sobolewska-Pyz, przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, Tomasz Miedziński, przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Piotr Wiślicki, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Jonathan Ornstein, przewodniczący Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków, Agata Rakowiecka, przewodnicząca Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa, Krzysztof Urbański, przewodniczący Stowarzyszenia Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, Gołda Tencer, dyrektorka Fundacji Szalom, Grażyna Pawlak, dyrektorka Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra.

Wcześniej, 4 sierpnia, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce skierowali do Jarosława Kaczyńskiego list. Zwracali w nim uwagę na nasilenie postaw antysemickich w ostatnim czasie w Polsce. Prosili prezesa Prawa i Sprawiedliwości o mocny i zdecydowany głos potępienia antysemityzmu i wsparcie z jego strony.