„Trzeba szukać dialogu w oparciu o fundamenty demokratycznego państwa prawa” – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak.

O dialog i szukanie porozumienia zaapelował do polityków Prymas Polski abp Wojciech Polak. „Emocje nie mogą dominować, trzeba szukać dialogu w oparciu o fundamenty demokratycznego państwa prawa” – powiedział KAI abp Polak, komentując gorący spór parlamentarny wokół reformy sądownictwa.

„Przy okazji każdej reformy trzeba patrzeć na jej dalekosiężne skutki” – wskazał metropolita gnieźnieński dodając, że żadna reforma nie może być prowadzona przeciwko komukolwiek, ale dla dobra: człowieka i ogółu.

„Trzeba zachęcać do tego, by dyskusja parlamentarna nie była spektaklem emocji ale szukaniem dobra wspólnego ponad podziałami politycznymi, w oparciu o zasady demokratycznego państwa prawa” – powiedział KAI Prymas Polski.

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna