12 czerwca w Kielcach zostaną wręczone medale Per Artem Ad Deum za propagowanie dialogu kultur.

Nagroda Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem Ad Deum przyznawana jest od 2005 roku za szczególne zasługi na polu działalności nauki i sztuki w odniesieniu do sfery sacrum. Ceremonia wręczenia medali odbywa się rokrocznie podczas targów Sacroexpo w Kielcach. Wśród laureatów są m.in. Ennio Morricone, Krzysztof Penderecki i Wincenty Kuźma.

W tym roku medale odbiorą teolog i socjolog ks. Tomáš Halík, filozof i teolog ks. Michał Heller, artystka-fotografka Claudia Henzler i reżyser teatralny Leszek Mądzik.

Potem, 13 czerwca o godz. 9.30 zacznie się konferencja, podczas której nagrodzeni przedstawią swój dorobek i doświadczenie w pracy na polu kultury, nauki i sztuki: 9.40-10:10 – „Nauka jako sztuka, wszechświat jako dzieło sztuki”, ks. prof. Michał Heller; 10.20-10.50 – „Gdzie sztuka spotyka Boga”, Claudia Henzler; 11.00-11.30 – „Chrześcijańsko i znaki czasów”, ks. prof. Tomáš Halik; 11.40-12.20 – „Sztuka w wierze, wiara w sztuce”, prof. Leszek Mądzik.

Księża Halík i Heller są autorami licznych artykułów opublikowanych na łamach „Więzi” i Laboratorium „Więzi”. Najnowsza rozmowa z ks. Halíkiem ukazała się w bieżącym, letnim numerze kwartalnika. Jej autorem jest Tomasz Maćkowiak.