W dniu 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego przypominamy jego wiersz napisany w roku 1979, przed pierwszą wizytą Jana Pawła II w Polsce.

Niech imię Twoje będzie pochwalone
Kościół Cię nie ogarnie
i kraj,
któregoś sławę w nieszczęściu pomnażał
za naszą i waszą
wolność, miłość i nadzieję
daj siłę prawdzie
karków wyprostowanie.
Jak ptakom dobry lot
Twój wymiar daj światu Panie
zagubionym drogę
Syna Twojego ślad.
Przez Krzyż i przez Ducha przyjście
niepokój myślom, a sercu daruj ciszę
Ocal w nas zachwyt,
przymnóż zdziwienia
i niech człowiek na człowieku
polegać może
Modlitwy naucz
Święć się imię Twoje

1979

Wiersz ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 5/1979