Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wydał dziś komunikat, w którym zachęca do modlitwy w intencji ofiar pedofilii podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej 3 marca.

Pierwszym biskupem, który zabrał oficjalnie głos w sprawie Dnia Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, był bp płocki Piotr Libera. Dwa dni temu poznaliśmy jego Słowo do kapłanów w tej sprawie. Teraz ukazał się komunikat przewodniczącego episkopatu abp Stanisława Gądeckiego.

„Modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu. Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka. Wiemy jak wiele zła wyrządzają tego rodzaju grzechy niewinnym ofiarom, a także Kościołowi i całemu stanowi duchownemu” – pisze abp Gądecki.

Przypomina, że wobec księży, którzy dokonują przestępstwa, podejmowane jest postępowanie kanoniczne według „Wytycznych KEP dotyczących etapu wstępnego wewnętrznego postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią” z 2009 r. Dodaje: „Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga. Konieczne jest głębokie rozeznanie duchowe i wspólnotowy rachunek sumienia. Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia”.

Abp Gądecki kończy komunikat słowami papieża Franciszka: „Dziś serce Kościoła patrzy w oczy Jezusa w tych chłopcach i dziewczynkach i chce płakać. Prosi o łaskę płaczu w obliczu tych nikczemnych nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich. Czynów, które pozostawiły blizny na całe życie. […] Jako członkowie rodziny Bożej wszyscy jesteśmy powołani do tego, by wchodzić w dynamikę miłosierdzia. Pan Jezus, nasz Zbawiciel, jest najwyższym przykładem, niewinnym, który zabrał na krzyż nasze grzechy. Pojednanie jest istotą naszej wspólnej tożsamości naśladowców Chrystusa” (homilia z 7 lipca 2014 r.).

Z inicjatywą organizowania specjalnego dnia modlitw w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych wystąpiły do papieża ofiary pedofilii z Kanady. Franciszek już przed prawie dwoma laty, 30 czerwca 2015 r., wysłał do konferencji episkopatów prośbę o wybór odpowiedniej daty dla realizacji tej inicjatywy lokalnie. W kolejnym roku Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich przygotowała wzorcowe materiały do tego typu liturgii. Można w nich znaleźć scenariusz nabożeństwa i przykładowe teksty krótkich, bardziej osobistych modlitw.